Publit

Kom igång

Det här är Publit

Publit är ett publiceringsverktyg som du kan använda för att publicera, beställa och sälja böcker. Tryckta böcker, eböcker och ljudböcker samlar du i din katalog, vilket gör att du smidigt kan administrera flera utgåvor samtidigt.

Du tar fram materialet och genom Publit kan du sprida det dit du vill. Ladda upp en färdig bok, bestäm var den ska säljas, sätt ett pris och följ försäljningen. Oavsett om du är privatperson eller företag kan du använda Publit. Om du är privatperson uppmanar vi att du använder ett faktureringsbolag.

Skapa konto

Har du inget konto? Gå med här – det är gratis.

Skapa konto nu

Ladda upp färdig bok

Ladda upp en tryckt bok, ebok eller ljudbok.

Sätt pris och distribution

Bestäm var din bok ska säljas, till vilket pris och se direkt vad du kommer att tjäna.

Publicera

Gör boken tillgänglig för försäljning. Publit ombesörjer lagenliga pliktexemplar enligt avtal med Kungliga Biblioteket.

Sälj själv

Nå läsare över hela världen med en egen shop som kan placeras på bloggar, hemsidor eller i sociala medier.

Skapa kampanjer

Häng med i bokrean eller lyft fram din utgivning ur bokfloden genom att skapa specialerbjudanden. Rikta kampanjer till olika målgrupper och lär dig vad som funkar.

Analysera

Se direkt hur böckerna säljer och förstå effekten av din marknadsföring. Följ upp och fatta välgrundade beslut.

Tryckta böcker

Räkna på din bok

Här kan du testa vilket av våra tre format som bäst passar din bok. Produktionspriset uppdateras allteftersom du ändrar på sidantal, färgsidor och dimensioner. Priserna anges exklusive moms.

Format

Fritt format från 105x148 till 210x297 mm. Inlaga: 100g, vitt eller tonat papper. Omslag: Matt eller strukturerat.

Inlaga

Produktionspris:

7 kr tillkommer för skyddsomslag

Bokens anatomi

Publit använder digitaltryck och böckerna trycks on-demand, alltså en och en vartefter de säljs. Över tid kommer därför viss variation i tryckresultat, färger, papperstyper etc. förekomma. Här har vi sammanställt riktlinjer och rekommendationer till dig som ska trycka böcker via Publit.

Vi rekommenderar att du alltid beställer hem ett provtryck för att se hur just din bok ser ut innan du publicerar eller beställer en större mängd.

ISBN

ISBN är en internationell standard. Att erhålla ISBN är kostnadsfritt i de skandinaviska länderna (utom i Danmark). Notera att i det fall du låter Publit tilldela ett ISBN, kan titeln (boken, eboken eller ljudboken) katalogiseras med Publit som utgivare i Kungliga Bibliotekets katalog, vilket bland annat kan påverka om du som förläggare har möjlighet att ansöka om litteraturstöd. Om du vill att ditt eget förlag står som utgivare så går det bra att ansöka om eget/egna ISBN hos ISBN Sverige på Kungliga biblioteket, vilket är kostnadsfritt.

Inlaga

Inlagan får inte vara exporterad som uppslag, den ska bestå av enkla sidor.

Första sidan i din PDF-fil kommer även att bli första sidan i boken. Tänk på att varje ojämn sida i din pdf-fil hamnar till höger i ett uppslag, medan varje jämn sida hamnar till vänster i uppslaget.

Vi lägger alltid till en sida i inlagans slut med tryckår, tryckort, utgivare, ISBN samt EAN-kod i samband med tryck.

Om du vill använda smutssidor eller ange tryckort och ISBN i kolofonen behöver du själv lägga till detta i inlagan. Vi rekommenderar att du inte anger tryckeri eller tryckår i din inlaga eftersom denna information riskerar att bli föråldrad.

Omslag

Omslag ska skapas i ett sammansatt ark och innehålla baksida av pärm, rygg, framsida av pärm. Det är inte möjligt att trycka på omslagets insida.

Formgivning

Omslagsmall

På ditt Publit-konto kan du ladda ner en omslagsmall i PDF-format efter att du har laddat upp bokens inlaga. På omslagsmallen ser du vilka dimensioner ditt omslag ska ha, men du bör inte importera mallen in i det program du använder för att skapa din tryckfil, använd måtten för att skapa ett nytt dokument.

De tre olika formaten Publit erbjuder skiljer sig lite i storleksuträkningen, läs mer under respektive formats rubrik.

Utfall, TrimBox och skärmärken

Använd 5 mm utfall

Om du har utfallande bilder på ditt omslag och använder InDesign bör du dra ut bilden 5 mm utanför dokumentets kant. Utfallet ställs in för att inte riskera att din bild får vita kanter vid tryck, du bör inte placera någon viktig information i utfallet eftersom det kommer att beskäras vid produktion.

Används annat program än InDesign bör du inkludera 5 mm utfall på varje yttre sida av arket redan när du skapar ditt dokument. Utgå från de dimensioner arket ska ha och lägg till 10 mm på bredd och höjd.

Om du använder InDesign kan du exportera till pdf med Publits exportinställning . Exportinställningen optimerar din fil och komprimerar bilder som har en högre upplösning än 450 ppi. Den lägger även till utfall på 5 mm och ställer in en TrimBox som visar var dokumentet ska beskäras.

Bild med och utan utfall och skärmärken

Ställ in TrimBox

Färgseparation innebär att man omvandlar bilden från den färgrymd som används när en bild visas på skärm (RGB) till den färgrymd som används vid tryck på papper (CMYK). En skärm klarar av att visa många fler färger än ett papperstryck, därför skiljer sig det tryckta resultatet från den färgåtergivning du ser på skärmen. Har din bild inte rätt färgprofil kan du färgseparera den, en rekommendation är att göra detta i Photoshop för att sedan importera bilden i InDesign.

Bilder och grafik

 • Bilder bör ha en upplösning på minst 300 dpi.
 • Bilder ska sparas i färgrymd CMYK, ej som RGB.
 • Transparens och lager kan äventyra tryckresultatet, spara bilder som JPEG istället för TIFF om de innehåller lager och/eller transparens.
 • Färgseparera bilder som inte har rätt färgprofil.

Färgprofiler

 • Färgtryck: Använd CMYK ”Coated FOGRA39” som färgprofil.
 • Svartvitt tryck: Om en sida ska tryckas i svartvitt måste den vara i gråskala. Vid annan inställning än gråskala kommer sidan att tryckas i färg.
 • Färg ska anges i färgrymd CMYK, ej RGB eller dekorfärg.
 • Färger som mörkblå/violett, grönt eller beige är känsliga. Vid tryck kan en viss färgskillnad uppstå trots att trycket håller sig inom ISO-standarden Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004).

Felmarginaler

 • Tryckeriet har en felmarginal på +/- 1 mm

Detta innebär att pappret kan förflytta sig något i maskinerna. Du bör därför inte använda färg eller text för att markera ut bokryggens placering.

 • Undvik ryggtext på böcker med färre än 48 sidor eftersom ryggen kan bli något rundad vid tryck och ryggtexten riskerar att förskjutas.

Använd inte ryggtext då bokens rygg är mindre än 6mm. Vid 6mm rygg bör texten inte vara större än 2 mm hög. I takt med att boken växer kan ryggtexten öka i storlek men man bör hålla sig minst 2 mm från kanterna.

 • Felmarginal inom ISO-standarden: Viss variation i färgåtergivningen kan uppstå mellan olika tryck. Det finns därför ingen garanti att böcker som trycks vid ett tillfälle är identiska med böcker som trycks vid ett senare tillfälle.

Används annat program än InDesign måste du manuellt ställa in TrimBox, vilket kan göras i t.ex. Adobe Acrobat Pro. TrimBoxen visar tryckeriet var ditt omslag ska beskäras och det är en inställning som måste användas om du använder dig av utfall. Vid 5mm utfall ställs TrimBox in på 5mm.

Tryckguide

Vi rekommenderar att du skapar dina tryckfiler i InDesign, eller likvärdigt program som är tänkt för att formge och redigera böcker. Om du skapar dina tryckfiler i ett annat program finns det stor risk att du inte kommer kunna ladda upp dina tryckfiler eller att tryckresultatet inte blir som du önskar. Till exempel är Word inte avsett för att skapa tryckfärdiga filer, det blir därför ofta fel med bilder, färgåtergivning, exportinställningar, formgivning och storlek på PDF-dokumentet. Att använda program som inte är avsedda för att skapa tryckfiler kommer äventyra tryckresultatet eftersom det är svårt att få till exakta mått, vilket behövs för att formge boken så att inlaga och omslag passar ihop.

Installera joboptions-filen

En joboptionsfil innehåller en eller flera inställningar som ställs in då du exporterar din inlaga eller ditt omslag till pdf från ditt InDesign-dokument. Du kan använda den för att slippa ställa in en fler exportinställningar själv.

 1. Ladda ner den zippade filen.
 2. Packa upp zip-katalogen.
 3. Gå in i InDesign.
 4. Klicka på Arkiv, Adobe PDF-förinställningar, Definiera…
 5. Klicka på Läs in…, välj job-options-filen, Öppna.

Om din fil inte har några utfallande bilder behöver pdf-filen inget utfall, men vi rekommenderar ändå att du använder job-options-filen. Exportinställningen optimerar din fil och komprimerar bilder som har en högre upplösning än 450 ppi. Den lägger även till utfall på 5 mm och ställer in en TrimBox som visar var dokumentet ska beskäras.

Tänk på att utfallet inte fyller någon funktion om du inte dragit ut bilden/bakgrunden minst 5 mm utanför dokumentets kant på varje sida. Om bilden/bakgrunden slutar i dokumentets kant kommer utfallet att bli vitt och då riskerar boken att få vita kanter vid tryck.

Skapa inlaga i InDesign

 1. Börja med att skapa ett nytt dokument och ange de dimensioner (bredd och höjd) som du vill att inlagan ska ha. Dimensionerna inkluderar inte utfall.
 2. Skapa PDF-filen som enkla sidor, ej uppslag. Valfria marginaler ställs in.
 1. Om du har utfallande bilder eller grafik i bokens inlaga bör du dra ut bilden minst 5 mm från dokumentets kant, det blir dokumentets utfall.
 2. När du ska exportera till PDF, gå till Arkiv, Adobe PDF-förinställningar och välj Publit pdf export. Döp sedan filen och klicka på Spara.

Skapa omslag i InDesign

 1. Börja med att skapa ett nytt dokument och ange de dimensioner (bredd och höjd) som inlagan ska ha. Dimensionerna inkluderar inte utfall. Ta hjälp av omslagsmallen som du kan ladda ner från ditt Publit-konto när du har laddat upp din inlaga. Mallen bör endast användas som referens, inte som bakgrund till själva omslaget.

Dokumentet ska endast bestå av en sida, ange de dimensioner som omslaget ska ha.

Omslaget skapas i ett ark, vilket betyder att du måste addera bokens framsida, rygg och baksida för att få fram omslagets totala bredd. Om du skapar ett omslag till ett hårdband behöver du även ha steg och invik i åtanke, vilket framgår i omslagsmallen.

Marginaler kan du ställa in för att markera var ryggen ska placeras. Under Marginaler skriver du in inlagans bredd i fältet för Inre och Yttre för att enkelt se ryggens placering och bredd när du arbetar med ditt omslag. I det fall du skapar ett omslag till ett hårdband gäller även här att du har steg och invik i åtanke.

 1. Vill du ställa in ytterligare stödlinjer för att t.ex. markera ut steg och invik gå till Sida och välj Skapa stödlinjer…
 2. Nu kan du börja formge ditt omslag, tänk på att sidan till höger kommer att utgöra bokens framsida, medan sidan till vänster kommer utgöra bokens baksida. Det är inte möjligt att trycka på omslaget insida, det är därför viktigt att omslagsfilen endast består av ett ark.
 1. Om du har utfallande bilder eller grafik på ditt omslag bör du dra ut bilden minst 5 mm från dokumentets kant, det blir ditt dokuments utfall.
 1. När du ska exportera till PDF, gå till Arkiv, Adobe PDF-förinställningar och välj Publit pdf export. Döp sedan filen och klicka på Spara.

Beställ egna exemplar

Du som har ett Publit-konto kan beställa provtryck och egna exemplar till bokens produktionspris, moms och frakt tillkommer. Fakturan eller kvittot på kortbetalningen kan inte ställas ut till någon annan än den som har registrerat Publit-kontot, men du kan skicka böckerna till valfri adress.

Såhär beställer du provtryck och egna exemplar.

Skillnad på provtryck och egna exemplar

Du kan när som helst beställa provtryck eller egna exemplar från ditt Publit-konto. Fram till dess att en bok är publicerad kan du justera innehållet och byta ut bokens tryckfiler hur många gånger du vill. Du kan även beställa provtryck för att kontrollera resultatet. Efter publicering kan du inte längre byta ut tryckfiler men du beställer fortfarande egna exemplar till produktionspris. Boken produceras då på samma sätt som ditt provtryck.

Leveranstid

Både provtryck och egna exemplar trycks inom 4-5 arbetsdagar, 1-2 arbetsdagar tillkommer för leverans.

Spåra försändelse

När boken/böckerna har tryckts och har registrerats hos postleverantören blir ett spårningsnummer tillgängligt, oftast 4-5 arbetsdagar efter orderläggning. Spårningsnumret läggs automatiskt upp på ditt Publit-konto och du hittar det under Beställningar.

Såhär spårar du en försändelse.

Försändelser som väger under 2 kg skickas med varubrev, dessa är inte spårbara.

Nyhet! Lager

Lager

Nu kan vi äntligen erbjuda våra användare lagerföring av ett obegränsat antal böcker.

Du väljer själv om du vill trycka böckerna genom vårt anslutna tryckeri eller ett externt. Du behöver aldrig oroa dig för att böckerna tar slut eftersom dina filer alltid finns uppladdade på ditt Publit-konto, på så sätt går försäljningen sömlöst över till Print on Demand om lagret tar slut.

Kostnaden för att använda lager består av en licensavgift för att använda vår mjukvara och vår plattform, denna räknas ut tillsammans med oss baserat på antal titlar samt hur många pallplatser som kommer att behövas. Du betalar för pick och pack av dina böcker, men till skillnad från andra aktörer tar vi ingen kommissionsavgift. Ökad försäljning innebär alltså inte ökade kommissionskostnader.

Läs våra hjälpsidor för information om hur man lägger en inleveransorder och kontakta supporten att bli lagerkund.

Priser

Produktionspris

PRISER EXKL. MOMS

Svartvit

Färg

*Större än A5 = 1,2 kr/s

Omslag

*Skyddsomslag +7 kr

Mjukband

Svartvit

0,16 kr/sida

Färg

*Större än A5 = 1,2 kr/s
fr. 0,8 kr/sida*

Omslag

*Skyddsomslag +7 kr
15 kr*

Hårdband

Svartvit

0,16 kr/sida

Färg

*Större än A5 = 1,2 kr/s
fr. 0,8 kr/sida*

Omslag

*Skyddsomslag +7 kr
78 kr*

Pocket

Svartvit

0,13 kr/sida

Färg

*Större än A5 = 1,2 kr/s
X

Omslag

*Skyddsomslag +7 kr
15 kr

Distributionsavgift

Återförsäljare

Widgetshop

Bok

Återförsäljare

10% av F-priset

Widgetshop

20% av utpriset

Ebok

Återförsäljare

10% av F-priset

Widgetshop

20% av utpriset

Ljudbok

Återförsäljare

10% av intäkterna

Widgetshop

X

Publiceringsavgift

Att publicera en tryckt bok kostar 249 kr ex. moms, egna exemplar ingår inte i publiceringsavgiften. Ljud- och eböcker är gratis att publicera.

Fraktpriser

Fraktpriset baseras på boken eller böckernas individuella vikt samt leveransadress. Du ser vad frakten kostar vid beställningstillfället innan du väljer att slutföra beställningen.

DRM-avgift

Om du väljer att din ebok ska distribueras med Adobes kopieringsskydd utgår en DRM-avgift om 2 kr per transaktion vid försäljning. Denna avgift dras av från din avans.

Ebokskonvertering

Priser exkl. moms

Textbaserad pdf

1495 kr

Enkel konvertering av text- och bildbaserad PDF till epub-format.

Komplex pdf

3495 kr

Om din bok har grafiska inslag, tabeller, grafer eller liknande, räknas det som komplex layout. Innehåller boken dessutom noter eller register som ska länkas kan ytterligare kostnader tillkomma.

OCR-tolkning

+ 2000 kr

Om du laddar upp PDF-fil från en inscannad bok behöver boken OCR-tolkas, vilket innebär att vi maskinellt läser av varje scannad sida och tolkar bilden till text.

Teknisk korrektur samt korrektur av fel som kan ha uppkommit i konverteringen ingår i priset.

Eböcker

Format

Via Publit kan du distribuera och sälja eböcker i standardformatet epub. Har du redan en färdig epub-fil kan du ladda upp den direkt. Om du saknar en färdig epub-fil kan du via Publit konvertera din pdf-fil till epub.

Epub2

Det finns olika typer av epub-format. Epub2 är i dagsläget det formatet som är mest förekommande eftersom det har bäst kompabilitet med eboksläsare och som återförsäljarna stödjer.

En bok i detta format anpassar sig till läsarens skärmstorlek eftersom texten ”flödar om” och låter även användaren själv påverka typsnitt och storlek. Därför går det inte att säga hur många sidor boken har.

Det är också svårt att detaljstyra typografin i en epub2 och vill du ha särskilda typsnitt måste dessa bäddas in och krypteras, detta kräver att du har licens för att använda typsnittet. Vid konvertering via Publit bäddas inga typsnitt in. I de fall särskilda typsnitt förekommer i rubriker kan dessa omvandlas till bild för att föras över till eboken.

Epub3

Epub3 är den senaste versionen av epub-formatet och är inte lika begränsad i sin utformning som epub2. Använder du epub3 är det t.ex. möjligt att bädda in filmklipp, musik, animation och du har större möjlighet att påverka bokens layout.

En vanlig epub3 är flödande, liksom epub2, men epub3 fixed layout är också ett alternativ. En fixed layout gör att innehållet inte flödar om utan är statiskt, vilket gör att formatet lämpar sig bra för bl.a. barnböcker och böcker med mer avancerad layout.

Publits standardkonvertering är till epub2 eftersom det i dagsläget är väldigt få återförsäljare och program som har stöd för epub3 och epub3 fixed layout. Du kan fortfarande sälja eböcker i epub3-format via widgetshoppen, men vi rekommenderar då att du informerar köparen om vilket program som lämpar sig bäst för läsning.

Ebokskonvertering

Filer

Om du önskar att Publit konverterar din bok till epub behöver du leverera inlagan i pdf-format. Omslaget levereras i jpg-format och ska endast bestå av bokens framsida, den kortaste sida (oftast bredden) ska vara minst 1400 px. Det tar upp till 15 arbetsdagar för en konvertering att genomföras. Har boken komplex layout eller om den är skannad och behöver OCR-tolkas tar konverteringen upp till 20 arbetsdagar.

Så beställer du en ebokskonvertering.

Efter konvertering kan du ladda ner eboken från ditt Publit-konto genom att klicka på länken under "Filer".

Om du upptäcker ett fel som uppstått i överföringen mellan formaten (pdf till epub) kan du skicka dina önskemål om korrektur direkt från ditt Publit-konto. Du skriver din korrektur i ren text. Eftersom epub-filer saknar fasta sidor bör du inte hänvisa till ett specifikt sidnummer i eboken, hänvisa istället till ett utdrag ur texten så att vi kan hitta felet. Boken bör vara språkligt granskad innan du skickar boken till oss för konvertering eftersom Publit inte korrigerar fel som finns i inlagan som skickats för konvertering.

Vad som ingår i konverteringen

 • Konverteringen från pdf till epub2. Önskas konvertering till epub3 behöver du meddela Publit i samband med att du skickar boken för konvertering.
 • Teknisk korrektur samt korrektur av fel som kan ha uppkommit i konverteringen.
 • Din bok framtidssäkras vilket innebär att Publit uppdaterar eboksfilen om standarden skulle ändras.
 • Typsnitt bäddas inte in.
 • Länkning av fotnoter, register och personregister görs mot ett kostnadstillägg (läs mer under priser).
 • Är boken skannad behöver innehållet OCR-tolkas innan den kan konverteras, även detta kan göras mot ett kostnadstillägg.

Så öppnar du en ebok

I det fall du har konverterat en ebok laddar du hem den från ditt Publit-konto under Filer. För att kunna läsa eboken måste du ha ett program som stödjer epub-formatet. Använd ett av programmen nedan för att öppna och läsa.

Rekommenderade program för läsning på dator, mobil, eller surfplatta:

Windows och Mac: Adobe Digital Editions

Mac: iBooks (ingår i OS X 10.9 eller senare) Kitabu

iPhone eller iPad: iBooks eller Bluefire Reader

Android: Aldiko

Windows phone / Nokia Lumia: Ebook Reader

Öppna en kopieringsskyddad ebok

Hos vissa återförsäljare är det möjligt att kopieringsskydda eboken med Adobes eget DRM. Då slutar filens namn .acsm. Då måste du gå igenom följande steg för att kunna öppna och läsa eboken.

1) Registrera ett konto hos Adobe på www.adobe.com.

2) Ladda hem ett program som kan läsa filer med Adobe DRM i formatet .acsm. För PC eller Mac rekommenderar vi Adobe Digital Editions som är gratis.

För att läsa boken på mobila enheter finns gratisappen Aldiko som fungerar till både Android- och Apple-enheter.

3) Logga in med ditt Adobe-konto i appen.

4) Öppna boken i appen. Boken kopplas då till ditt personliga konto och bokens innehåll laddas hem till din enhet.

Ljudböcker

Distribuera färdig ljudbok

Har du färdiga ljudböcker? Gör dem tillgängliga för en rad digitala abonnemangstjänster via Publit. För att tjänsterna ska ta emot dina ljudböcker behöver du antingen ingå ett avtal med dem, alternativt välja att gå på Publits samarbetsavtal med någon eller flera av tjänsterna. Med Publits basic-eller premiumavtal för digital distribution behöver du inte ha direktavtal med tjänsterna för att Publit ska ha möjlighet att administrera ditt förlag mot Storytel, Nextory och BookBeat. När avtal finns på plats kan du aktivera distributionen på ditt Publit-konto i kontoinställningarna.

Ljudböcker distribueras endast till digitala abonnemangstjänster och bibliotek. Det är inte möjligt med styckeförsäljning och därmed inte möjligt att sälja ljudböcker via widgetshoppen. Kanaler som Publit distribuerar ljudböcker till:

 • Storytel
 • BookBeat
 • Nextory
 • Bookmate
 • Bibliotek via Overdrive

Observera:

 • För att du ska kunna distribuera ljudböcker till abonnemangstjänster via Publit behöver du ha färdiga ljudfiler.
 • Publit erbjuder inte någon ljudboksproduktion.
 • Ljudfilen ska vara i mp3-format, rekommenderad formatering är 128 kbps, mono.
 • Ljudfilen ska inte vara uppdelad i kapitel.

Hur mycket du tjänar på dina ljudböcker styrs av det avtal du har (eller ingår via Publit) med respektive abonnemangstjänst. Inom ramen för Publits distributionsavtal får du behålla 100 % av dina intäkter. Vi vet att kanalernas ersättningsmodeller inte är helt lätta att förstå innan man är insatt i hur det fungerar, du är alltid välkommen att bolla frågor om tjänsternas villkor och affärsmodeller med Publits kundsupport.

ISBN och EAN

Tilldela boken ett ISBN

ISBN är en standard för identifiering av tryckta medier. För att en utgåva ska kunna publiceras och säljas måste den ha ett ISBN. Vem som helst som driver förlagsverksamhet i Sverige kan utan kostnad få ut sin egen ISBN-serie från svenska ISBN-centralen på kungliga biblioteket.

Om du inte själv har ett ISBN kan du ta ett av Publit genom att kryssa i rutan ”Jag vill att Publit tilldelar ISBN”.

ISBN är en internationell standard. Att erhålla ISBN är kostnadsfritt i de skandinaviska länderna (utom i Danmark). Notera att i det fall du låter Publit tilldela ett ISBN, kan titeln (boken, eboken eller ljudboken) katalogiseras med Publit som utgivare i Kungliga Bibliotekets katalog, vilket bland annat kan påverka om du som förläggare har möjlighet att ansöka om litteraturstöd. Om du vill att ditt eget förlag står som utgivare så går det bra att ansöka om eget/egna ISBN hos ISBN Sverige på Kungliga biblioteket, vilket är kostnadsfritt.

Ett ISBN per utgåva

Det ISBN du anger måste vara unikt. Det är tekniskt möjligt att ange ett ISBN som har publicerats vid ett tidigare tillfälle hos annan distributör, men det leder ofta till problem vid inläsning hos återförsäljare då felaktig information visas. Finns ett ISBN redan publicerat via Publit är det inte möjligt att återanvända det. Ange därför alltid ett nytt ISBN för en ny utgåva hos Publit.

Både eböcker och ljudböcker räknas som egna utgåvor, de ska därför ha unika ISBN.

När en bok har publicerats i Publit blir ISBN låst och kan inte längre ändras.

EAN och ISBN i tryckfiler

Det finns inget krav på att boken ska ha en kolofonsida med tryckinformation, eftersom denna information kommer att ändras över tid. Vid varje trycktillfälle läggs en sida till med tryckår, tryckort, ISBN samt EAN-kod baserat på den metadata du fyllt i. Denna sida förekommer på bokens sista sida och kommer aldrig att debiteras dig som utgivare. Glöm inte att placera EAN på omslaget för annars finns det risk att böckerna försvinner i hanteringen hos återförsäljarna.

När du har tilldelat boken ett ISBN i Publit kommer en EAN-kod att skapas i formatet .svg. Denna kan du ladda ned och föra in på ditt omslag. Om du vill ha EAN-koden i ett annat format finns det flera olika tjänster för att skapa EAN-koder på internet som är gratis där du kan ladda ner koden i det format du önskar.

Om du upptäcker fel i dina tryckfiler efter att du har publicerat din bok är det inte längre möjligt att byta ut dina tryckfiler. I de fall du önskar uppdatera en utgåva behöver du publicera boken på nytt med ett unikt ISBN. Detta för att nya pliktexemplar skall kunna skickas till biblioteken.

Widgetshoppen

Om widgetshoppen

Skapa en widgetshop och sälj dina böcker direkt till slutkonsument med Publit som agent. Kunder betalar med kontokortsköp via Dibs, vilket fungerar både inom och utanför Sverige.

Du kan skapa en eller flera shoppar och lägga till valfritt antal titlar i vilken shop du vill, till exempel bara böcker av en viss författare. Du kan dessutom ändra urvalet efter det att shoppen placerats på en hemsida eller motsvarande köpplats.

Du kan även ställa in olika språk för dina shoppar, välj mellan svenska, engelska eller tyska. Vill du sälja samma bok i en svensk, engelsk eller tysk shop måste du alltså skapa olika shoppar.

Installera på en hemsida

Widgetshoppen består av en kort kodsträng som du klistrar in i ett HTML-dokument på din hemsida. När någon besöker hemsidan anropar kodsträngen Publit varpå shoppen läses in. Resultatet blir att du har en fullt fungerande nätbokhandel inbäddad på din hemsida.

När du uppdaterar inställningarna i en widgetshop eller ändrar priset på en bok så uppdateras shoppen direkt. Även om du klistrat in din widget-kod på flera olika hemsidor uppdateras widgetshoppen automatiskt överallt.

Bästa sättet att få shoppen att smälta in på din sida är att bädda in widgetkoden. För att kunna göra det behöver du ha möjlighet att redigera innehållet på din hemsida, antingen via ett CMS (Content Management System), eller genom att ändra direkt i html-koden (widgetkoden bör bäddas in i ett block-nivå-element, förslagsvis i en div). Det går bra att ha flera shoppar på samma webbplats, men endast en per html-sida.

Installera på Facebook

Du kan sälja dina böcker via widgetshoppen på Facebook. Facebook uppdaterar ständigt sin app så gränssnittet som visas i guiden stämmer inte helt överens med hur det ser ut idag. Det är dock fortfarande samma steg du ska ta dig igenom för att få upp widgetshoppen på din Facebook-sida. Klicka här för att ladda ner guiden i pdf-format.

Installera köp-knapp

Med en minifierad widget får du frihet att presentera din bok eller dina böcker som du vill samtidigt som du erbjuder en enkel lösning för kunder att genomföra sitt köp. Skapa egna boksidor och lägg in en köp-knapp eller bädda in knappen i ett blogginlägg, du bestämmer!

Den minifierade widgetshoppen är kopplad till en enda utgåva, därför är det inte möjligt för kunden att lägga till fler böcker till sin beställning. Vid ett klick på köp-knappen går kunden direkt vidare till betalning. Den minifierade widgeten innehåller inte någon metadata utöver pris och format, vill du presentera boken ytterligare bör du göra det på på den plats där du placerat den. För att kunna skapa en minifierad widget måste du först skapa en widgetshop som innehåller den bok som köp-knappen ska leda till. Widgetshoppens ID skapas först när du har skapat en widgetshop, du hittar ID-numret både i shoppens URL och i widgetkoden. Det ser ut såhär: https://widget.publit.com/min-shop_ID Och såhär:

<script type="text/javascript" src="https://widget.publit.com/publitwidget-3.0.js">
	{
	"id" : "ID"
	}
</script>

Koden för köp-knappen ser ut som följande:

<script type="text/javascript" src="https://widget.publit.com/publitwidget-3.0.js">
	{
	"id":"<WIDGET_ID>", "type":"button", "isbn":"<ISBN>"
	}
</script>

Ersätt WIDGET_ID med din widgetshops ID och den specifika utgåvans ISBN. Kopiera sedan koden och klistra in den på din hemsida!

Reklamation

Retur & ångerrätt

Då böcker trycks vid olika tillfällen allt eftersom de säljs, kan Publit ej garantera att varje exemplar är identiskt. Du bör räkna med en felmarginal om plus minus en millimeter, då pappret kan förflytta sig något i maskinerna mellan trycktillfällen. Det finns även en felmarginal inom ISO-standarden, vilket innebär att det kan uppstå viss variation i färgåtergivningen mellan olika tryck

Samtliga böcker tillverkas på beställning av dig som kund, i det utförande och de antal som du valt vid köptillfället. Enligt paragraf 11.3 i lag 2005:59 (lagen om distansavtal) gäller därför ingen ångerrätt. Returer tas endast emot efter överenskommen reklamation.

Om paket ej hämtats ut från postombud, eller om fel/okänd leveransadress angivits, skickas paketet automatiskt tillbaka till oss 14 dagar efter att det levererades till postombudet.

I det fall böcker returnerats till Publit på grund av att du inte tagit emot försändelsen eller angivit fel/okänd adress kommer vi meddela dig. Om du inte återkommer till oss inom 14 dagar kasseras de returnerade böckerna och returfrakt debiteras. Om du önskar att vi levererar din beställning på nytt debiterar vi dig för returfrakt samt den nya fraktkostnaden som uppkommer.

Ärendetyper

Utebliven leverans

Om leverans av postombud uteblir måste du kontakta oss per mejl inom 14 arbetsdagar från och med orderdatum.

Transportskador

Kontrollera din leverans innan du kvitterar ut den hos ditt postombud. Skador som uppstått i samband med transport ska reklameras till postombudet direkt i samband med mottagande av skadat kolli. Om du accepterat leverans av skadat kolli är reklamation ej längre möjlig. Om leverans skett till mottagarens brevlåda och emballaget är skadat ska reklamation ske hos närmaste postombud.

Produktionsfel

Publit ansvarar inte för fel som orsakats av bristfälliga tryckfiler. Vid fall av grova produktionstekniska brister kan böcker reklameras till Publit inom 7 arbetsdagar från det att varan mottagits.

Så reklamerar du

Använd formuläret nedan för att kontakta oss i fall av reklamation. Ange ditt ordernummer, kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ärendet. Bifoga alltid bilder i fall av produktionsfel, defekten måste vara väl synlig på samtliga bilder. Förutsatt att reklamation godkänns kan du komma behöva skicka tillbaka de skadade böckerna till Publit. Vi ser över ditt ärende så fort som möjligt och kontaktar dig inom några dagar.

Bifoga Bild

Max 5 bilder och totalt 5MB (.jpg .jpeg .png)

Välj fil

Användaravtal

Få vårt nyhetsbrev

Skickar...

Tack! Vi hörs!

Något gick fel. Pröva igen senare!