Kom igång

Det här är Publit

Publit är ett publiceringsverktyg som du kan använda för att publicera, beställa och sälja böcker. Tryckta böcker, eböcker och ljudböcker samlar du i din katalog, vilket gör att du smidigt kan administrera flera utgåvor samtidigt.

Du tar fram materialet och genom Publit kan du sprida det dit du vill. Ladda upp en färdig bok, bestäm var den ska säljas, sätt ett pris och följ försäljningen. Oavsett om du är privatperson eller företag kan du använda Publit. Om du är privatperson uppmanar vi att du använder ett faktureringsbolag.

Skapa konto

Har du inget konto? Gå med här – det är gratis.

Skapa konto nu

Ladda upp färdig bok

Ladda upp en tryckt bok, ebok eller ljudbok.

Sätt pris och distribution

Bestäm var din bok ska säljas, till vilket pris och se direkt vad du kommer att tjäna.

Publicera

Gör boken tillgänglig för försäljning. Publit ombesörjer lagenliga pliktexemplar enligt avtal med Kungliga Biblioteket.

Sälj själv

Nå läsare över hela världen med en egen shop som kan placeras på bloggar, hemsidor eller i sociala medier.

Skapa kampanjer

Häng med i bokrean eller lyft fram din utgivning ur bokfloden genom att skapa specialerbjudanden. Rikta kampanjer till olika målgrupper och lär dig vad som funkar.

Analysera

Se direkt hur böckerna säljer och förstå effekten av din marknadsföring. Följ upp och fatta välgrundade beslut.

Tryckta böcker

Räkna på din bok

Här kan du testa vilket av våra tre format som bäst passar din bok. Produktionspriset uppdateras allteftersom du ändrar på sidantal, färgsidor och dimensioner. Priserna anges exklusive moms.

Format

Fritt format från 105x148 till 210x297 mm. Inlaga: 100g, vitt eller tonat papper. Omslag: Matt eller strukturerat.

Inlaga

Produktionspris:

7 kr tillkommer för skyddsomslag

Bokens anatomi

Publit använder digitaltryck och böckerna trycks on-demand, alltså en och en vartefter de säljs. Över tid kommer därför viss variation i tryckresultat, färger, papperstyper etc. förekomma. Här har vi sammanställt riktlinjer och rekommendationer till dig som ska trycka böcker via Publit.

Vi rekommenderar att du alltid beställer hem ett provtryck för att se hur just din bok ser ut innan du publicerar eller beställer en större mängd.

ISBN

ISBN är en internationell standard. Att erhålla ISBN är kostnadsfritt i de skandinaviska länderna (utom i Danmark). Notera att i det fall du låter Publit tilldela ett ISBN, kan titeln (boken, eboken eller ljudboken) katalogiseras med Publit som utgivare i Kungliga Bibliotekets katalog, vilket bland annat kan påverka om du som förläggare har möjlighet att ansöka om litteraturstöd. Om du vill att ditt eget förlag står som utgivare så går det bra att ansöka om eget/egna ISBN hos ISBN Sverige på Kungliga biblioteket, vilket är kostnadsfritt.

Inlaga

Inlagan får inte vara exporterad som uppslag, den ska bestå av enkla sidor.

Första sidan i din PDF-fil kommer även att bli första sidan i boken. Tänk på att varje ojämn sida i din pdf-fil hamnar till höger i ett uppslag, medan varje jämn sida hamnar till vänster i uppslaget.

Vi lägger alltid till en sida i inlagans slut med tryckår, tryckort, utgivare, ISBN samt EAN-kod i samband med tryck.

Om du vill använda smutssidor eller ange tryckort och ISBN i kolofonen behöver du själv lägga till detta i inlagan. Vi rekommenderar att du inte anger tryckeri eller tryckår i din inlaga eftersom denna information riskerar att bli föråldrad.

Omslag

Omslag ska skapas i ett sammansatt ark och innehålla baksida av pärm, rygg, framsida av pärm. Det är inte möjligt att trycka på omslagets insida.

Formgivning

Omslagsmall

På ditt Publit-konto kan du ladda ner en omslagsmall i PDF-format efter att du har laddat upp bokens inlaga. På omslagsmallen ser du vilka dimensioner ditt omslag ska ha, men du bör inte importera mallen in i det program du använder för att skapa din tryckfil, använd måtten för att skapa ett nytt dokument.

De tre olika formaten Publit erbjuder skiljer sig lite i storleksuträkningen, läs mer under respektive formats rubrik.

Utfall, TrimBox och skärmärken

Använd 5 mm utfall

Om du har utfallande bilder på ditt omslag och använder InDesign bör du dra ut bilden 5 mm utanför dokumentets kant. Utfallet ställs in för att inte riskera att din bild får vita kanter vid tryck, du bör inte placera någon viktig information i utfallet eftersom det kommer att beskäras vid produktion.

Används annat program än InDesign bör du inkludera 5 mm utfall på varje yttre sida av arket redan när du skapar ditt dokument. Utgå från de dimensioner arket ska ha och lägg till 10 mm på bredd och höjd.

Om du använder InDesign kan du exportera till pdf med Publits exportinställning . Exportinställningen optimerar din fil och komprimerar bilder som har en högre upplösning än 450 ppi. Den lägger även till utfall på 5 mm och ställer in en TrimBox som visar var dokumentet ska beskäras.

Bild med och utan utfall och skärmärken

Ställ in TrimBox

Färgseparation innebär att man omvandlar bilden från den färgrymd som används när en bild visas på skärm (RGB) till den färgrymd som används vid tryck på papper (CMYK). En skärm klarar av att visa många fler färger än ett papperstryck, därför skiljer sig det tryckta resultatet från den färgåtergivning du ser på skärmen. Har din bild inte rätt färgprofil kan du färgseparera den, en rekommendation är att göra detta i Photoshop för att sedan importera bilden i InDesign.

Bilder och grafik

 • Bilder bör ha en upplösning på minst 300 dpi.
 • Bilder ska sparas i färgrymd CMYK, ej som RGB.
 • Transparens och lager kan äventyra tryckresultatet, spara bilder som JPEG istället för TIFF om de innehåller lager och/eller transparens.
 • Färgseparera bilder som inte har rätt färgprofil.

Färgprofiler

 • Färgtryck: Använd CMYK ”Coated FOGRA39” som färgprofil.
 • Svartvitt tryck: Om en sida ska tryckas i svartvitt måste den vara i gråskala. Vid annan inställning än gråskala kommer sidan att tryckas i färg.
 • Färg ska anges i färgrymd CMYK, ej RGB eller dekorfärg.
 • Färger som mörkblå/violett, grönt eller beige är känsliga. Vid tryck kan en viss färgskillnad uppstå trots att trycket håller sig inom ISO-standarden Coated Fogra39 (ISO 12647-2:2004).

Felmarginaler

 • Tryckeriet har en felmarginal på +/- 1 mm

Detta innebär att pappret kan förflytta sig något i maskinerna. Du bör därför inte använda färg eller text för att markera ut bokryggens placering.

 • Undvik ryggtext på böcker med färre än 48 sidor eftersom ryggen kan bli något rundad vid tryck och ryggtexten riskerar att förskjutas.

Använd inte ryggtext då bokens rygg är mindre än 6mm. Vid 6mm rygg bör texten inte vara större än 2 mm hög. I takt med att boken växer kan ryggtexten öka i storlek men man bör hålla sig minst 2 mm från kanterna.

 • Felmarginal inom ISO-standarden: Viss variation i färgåtergivningen kan uppstå mellan olika tryck. Det finns därför ingen garanti att böcker som trycks vid ett tillfälle är identiska med böcker som trycks vid ett senare tillfälle.

Används annat program än InDesign måste du manuellt ställa in TrimBox, vilket kan göras i t.ex. Adobe Acrobat Pro. TrimBoxen visar tryckeriet var ditt omslag ska beskäras och det är en inställning som måste användas om du använder dig av utfall. Vid 5mm utfall ställs TrimBox in på 5mm.

Tryckguide

Vi rekommenderar att du skapar dina tryckfiler i InDesign, eller likvärdigt program som är tänkt för att formge och redigera böcker. Om du skapar dina tryckfiler i ett annat program finns det stor risk att du inte kommer kunna ladda upp dina tryckfiler eller att tryckresultatet inte blir som du önskar. Till exempel är Word inte avsett för att skapa tryckfärdiga filer, det blir därför ofta fel med bilder, färgåtergivning, exportinställningar, formgivning och storlek på PDF-dokumentet. Att använda program som inte är avsedda för att skapa tryckfiler kommer äventyra tryckresultatet eftersom det är svårt att få till exakta mått, vilket behövs för att formge boken så att inlaga och omslag passar ihop.

Installera joboptions-filen

En joboptionsfil innehåller en eller flera inställningar som ställs in då du exporterar din inlaga eller ditt omslag till pdf från ditt InDesign-dokument. Du kan använda den för att slippa ställa in en fler exportinställningar själv.

 1. Ladda ner den zippade filen.
 2. Packa upp zip-katalogen.
 3. Gå in i InDesign.
 4. Klicka på Arkiv, Adobe PDF-förinställningar, Definiera…
 5. Klicka på Läs in…, välj job-options-filen, Öppna.

Om din fil inte har några utfallande bilder behöver pdf-filen inget utfall, men vi rekommenderar ändå att du använder job-options-filen. Exportinställningen optimerar din fil och komprimerar bilder som har en högre upplösning än 450 ppi. Den lägger även till utfall på 5 mm och ställer in en TrimBox som visar var dokumentet ska beskäras.

Tänk på att utfallet inte fyller någon funktion om du inte dragit ut bilden/bakgrunden minst 5 mm utanför dokumentets kant på varje sida. Om bilden/bakgrunden slutar i dokumentets kant kommer utfallet att bli vitt och då riskerar boken att få vita kanter vid tryck.

Skapa inlaga i InDesign

 1. Börja med att skapa ett nytt dokument och ange de dimensioner (bredd och höjd) som du vill att inlagan ska ha. Dimensionerna inkluderar inte utfall.
 2. Skapa PDF-filen som enkla sidor, ej uppslag. Valfria marginaler ställs in.
 1. Om du har utfallande bilder eller grafik i bokens inlaga bör du dra ut bilden minst 5 mm från dokumentets kant, det blir dokumentets utfall.
 2. När du ska exportera till PDF, gå till Arkiv, Adobe PDF-förinställningar och välj Publit pdf export. Döp sedan filen och klicka på Spara.

Skapa omslag i InDesign

 1. Börja med att skapa ett nytt dokument och ange de dimensioner (bredd och höjd) som inlagan ska ha. Dimensionerna inkluderar inte utfall. Ta hjälp av omslagsmallen som du kan ladda ner från ditt Publit-konto när du har laddat upp din inlaga. Mallen bör endast användas som referens, inte som bakgrund till själva omslaget.

Dokumentet ska endast bestå av en sida, ange de dimensioner som omslaget ska ha.

Omslaget skapas i ett ark, vilket betyder att du måste addera bokens framsida, rygg och baksida för att få fram omslagets totala bredd. Om du skapar ett omslag till ett hårdband behöver du även ha steg och invik i åtanke, vilket framgår i omslagsmallen.

Marginaler kan du ställa in för att markera var ryggen ska placeras. Under Marginaler skriver du in inlagans bredd i fältet för Inre och Yttre för att enkelt se ryggens placering och bredd när du arbetar med ditt omslag. I det fall du skapar ett omslag till ett hårdband gäller även här att du har steg och invik i åtanke.

 1. Vill du ställa in ytterligare stödlinjer för att t.ex. markera ut steg och invik gå till Sida och välj Skapa stödlinjer…
 2. Nu kan du börja formge ditt omslag, tänk på att sidan till höger kommer att utgöra bokens framsida, medan sidan till vänster kommer utgöra bokens baksida. Det är inte möjligt att trycka på omslaget insida, det är därför viktigt att omslagsfilen endast består av ett ark.
 1. Om du har utfallande bilder eller grafik på ditt omslag bör du dra ut bilden minst 5 mm från dokumentets kant, det blir ditt dokuments utfall.
 1. När du ska exportera till PDF, gå till Arkiv, Adobe PDF-förinställningar och välj Publit pdf export. Döp sedan filen och klicka på Spara.

Beställ egna exemplar

Du som har ett Publit-konto kan beställa provtryck och egna exemplar till bokens produktionspris, moms och frakt tillkommer. Fakturan eller kvittot på kortbetalningen kan inte ställas ut till någon annan än den som har registrerat Publit-kontot, men du kan skicka böckerna till valfri adress.

Såhär beställer du provtryck och egna exemplar.

Skillnad på provtryck och egna exemplar

Du kan när som helst beställa provtryck eller egna exemplar från ditt Publit-konto. Fram till dess att en bok är publicerad kan du justera innehållet och byta ut bokens tryckfiler hur många gånger du vill. Du kan även beställa provtryck för att kontrollera resultatet. Efter publicering kan du inte längre byta ut tryckfiler men du beställer fortfarande egna exemplar till produktionspris. Boken produceras då på samma sätt som ditt provtryck.

Leveranstid

Både provtryck och egna exemplar trycks inom 4-5 arbetsdagar, 1-2 arbetsdagar tillkommer för leverans.

Spåra försändelse

När boken/böckerna har tryckts och har registrerats hos postleverantören blir ett spårningsnummer tillgängligt, oftast 4-5 arbetsdagar efter orderläggning. Spårningsnumret läggs automatiskt upp på ditt Publit-konto och du hittar det under Beställningar.

Såhär spårar du en försändelse.

Försändelser som väger under 2 kg skickas med varubrev, dessa är inte spårbara.

Nyhet! Lager

Lager

Nu kan vi äntligen erbjuda våra kunder lagerföring av böcker.

Du väljer själv om du vill trycka böckerna genom vårt anslutna tryckeri eller ett externt. Du behöver aldrig oroa dig för att böckerna tar slut eftersom dina filer finns uppladdade på ditt Publit-konto, på så sätt går försäljningen sömlöst över till Print on Demand om lagersaldot står på noll.

Till skillnad från andra aktörer tar vi ingen kommissionsavgift, du får hela din omsättning utbetald. Kostnaden för lager består istället av en licensavgift för att använda vår mjukvara och vår plattform. Utöver det betalar du för lagring, plock och pack av dina böcker.

Läs våra hjälpsidor för information om hur man lägger en inleveransorder och kontakta supporten att bli lagerkund.

Priser

Produktionspris

PRISER EXKL. MOMS

Svartvit

Färg

*Större än A5 = 1,2 kr/s

Omslag

*Skyddsomslag +7 kr

Mjukband

Svartvit

0,16 kr/sida

Färg

*Större än A5 = 1,2 kr/s
fr. 0,8 kr/sida*

Omslag

*Skyddsomslag +7 kr
15 kr*

Hårdband

Svartvit

0,16 kr/sida

Färg

*Större än A5 = 1,2 kr/s
fr. 0,8 kr/sida*

Omslag

*Skyddsomslag +7 kr
78 kr*

Pocket

Svartvit

0,13 kr/sida

Färg

*Större än A5 = 1,2 kr/s
X

Omslag

*Skyddsomslag +7 kr
15 kr

Distributionsavgift

Återförsäljare

Webbshop

Bok

Återförsäljare

10% av F-priset

Webbshop

20% av utpriset

Ebok

Återförsäljare

10% av F-priset

Webbshop

20% av utpriset

Ljudbok

Återförsäljare

10% av intäkterna

Webbshop

X

Publiceringsavgift

Att publicera en tryckt bok kostar 249 kr ex. moms, egna exemplar ingår inte i publiceringsavgiften. Ljud- och eböcker är gratis att publicera.

Fraktpriser

Fraktpriset baseras på boken eller böckernas individuella vikt samt leveransadress. Du ser vad frakten kostar vid beställningstillfället innan du väljer att slutföra beställningen.

DRM-avgift

Om du väljer att din ebok ska distribueras med Adobes kopieringsskydd utgår en DRM-avgift om 2 kr per transaktion vid försäljning. Denna avgift dras av från din avans.

Ebokskonvertering

Priser exkl. moms

Textbaserad pdf

1495 kr

Enkel konvertering av text- och bildbaserad PDF till epub-format.

Komplex pdf

3495 kr

Om din bok har grafiska inslag, tabeller, grafer eller liknande, räknas det som komplex layout. Innehåller boken dessutom noter eller register som ska länkas kan ytterligare kostnader tillkomma.

OCR-tolkning

+ 2000 kr

Om du laddar upp PDF-fil från en inscannad bok behöver boken OCR-tolkas, vilket innebär att vi maskinellt läser av varje scannad sida och tolkar bilden till text.

Teknisk korrektur samt korrektur av fel som kan ha uppkommit i konverteringen ingår i priset.

Eböcker

Format

Via Publit kan du distribuera och sälja eböcker i standardformatet epub. Har du redan en färdig epub-fil kan du ladda upp den direkt. Om du saknar en färdig epub-fil kan du via Publit konvertera din pdf-fil till epub.

Epub2

Det finns olika typer av epub-format. Epub2 är i dagsläget det formatet som är mest förekommande eftersom det har bäst kompabilitet med eboksläsare och som återförsäljarna stödjer.

En bok i detta format anpassar sig till läsarens skärmstorlek eftersom texten ”flödar om” och låter även användaren själv påverka typsnitt och storlek. Därför går det inte att säga hur många sidor boken har.

Det är också svårt att detaljstyra typografin i en epub2 och vill du ha särskilda typsnitt måste dessa bäddas in och krypteras, detta kräver att du har licens för att använda typsnittet. Vid konvertering via Publit bäddas inga typsnitt in. I de fall särskilda typsnitt förekommer i rubriker kan dessa omvandlas till bild för att föras över till eboken.

Epub3

Epub3 är den senaste versionen av epub-formatet och är inte lika begränsad i sin utformning som epub2. Använder du epub3 är det t.ex. möjligt att bädda in filmklipp, musik, animation och du har större möjlighet att påverka bokens layout.

En vanlig epub3 är flödande, liksom epub2, men epub3 fixed layout är också ett alternativ. En fixed layout gör att innehållet inte flödar om utan är statiskt, vilket gör att formatet lämpar sig bra för bl.a. barnböcker och böcker med mer avancerad layout.

Publits standardkonvertering är till epub2 eftersom det i dagsläget är väldigt få återförsäljare och program som har stöd för epub3 och epub3 fixed layout. Du kan fortfarande sälja eböcker i epub3-format via webbshoppen, men vi rekommenderar då att du informerar köparen om vilket program som lämpar sig bäst för läsning.

Ebokskonvertering

Filer

Om du önskar att Publit konverterar din bok till epub behöver du leverera inlagan i pdf-format. Omslaget levereras i jpg-format och ska endast bestå av bokens framsida, den kortaste sida (oftast bredden) ska vara minst 1400 px. Det tar upp till 15 arbetsdagar för en konvertering att genomföras. Har boken komplex layout eller om den är skannad och behöver OCR-tolkas tar konverteringen upp till 20 arbetsdagar.

Så beställer du en ebokskonvertering.

Efter konvertering kan du ladda ner eboken från ditt Publit-konto genom att klicka på länken under "Filer".

Om du upptäcker ett fel som uppstått i överföringen mellan formaten (pdf till epub) kan du skicka dina önskemål om korrektur direkt från ditt Publit-konto. Du skriver din korrektur i ren text. Eftersom epub-filer saknar fasta sidor bör du inte hänvisa till ett specifikt sidnummer i eboken, hänvisa istället till ett utdrag ur texten så att vi kan hitta felet. Boken bör vara språkligt granskad innan du skickar boken till oss för konvertering eftersom Publit inte korrigerar fel som finns i inlagan som skickats för konvertering.

Vad som ingår i konverteringen

 • Konverteringen från pdf till epub2. Önskas konvertering till epub3 behöver du meddela Publit i samband med att du skickar boken för konvertering.
 • Teknisk korrektur samt korrektur av fel som kan ha uppkommit i konverteringen.
 • Din bok framtidssäkras vilket innebär att Publit uppdaterar eboksfilen om standarden skulle ändras.
 • Typsnitt bäddas inte in.
 • Länkning av fotnoter, register och personregister görs mot ett kostnadstillägg (läs mer under priser).
 • Är boken skannad behöver innehållet OCR-tolkas innan den kan konverteras, även detta kan göras mot ett kostnadstillägg.

Så öppnar du en ebok

I det fall du har konverterat en ebok laddar du hem den från ditt Publit-konto under Filer. För att kunna läsa eboken måste du ha ett program som stödjer epub-formatet. Använd ett av programmen nedan för att öppna och läsa.

Rekommenderade program för läsning på dator, mobil, eller surfplatta:

Windows och Mac: Adobe Digital Editions

Mac: iBooks (ingår i OS X 10.9 eller senare) Kitabu

iPhone eller iPad: iBooks eller Bluefire Reader

Android: Aldiko

Windows phone / Nokia Lumia: Ebook Reader

Öppna en kopieringsskyddad ebok

Hos vissa återförsäljare är det möjligt att kopieringsskydda eboken med Adobes eget DRM. Då slutar filens namn .acsm. Då måste du gå igenom följande steg för att kunna öppna och läsa eboken.

1) Registrera ett konto hos Adobe på www.adobe.com.

2) Ladda hem ett program som kan läsa filer med Adobe DRM i formatet .acsm. För PC eller Mac rekommenderar vi Adobe Digital Editions som är gratis.

För att läsa boken på mobila enheter finns gratisappen Aldiko som fungerar till både Android- och Apple-enheter.

3) Logga in med ditt Adobe-konto i appen.

4) Öppna boken i appen. Boken kopplas då till ditt personliga konto och bokens innehåll laddas hem till din enhet.

Ljudböcker

Distribuera färdig ljudbok

Har du färdiga ljudböcker? Gör dem tillgängliga för en rad digitala abonnemangstjänster via Publit. För att tjänsterna ska ta emot dina ljudböcker behöver du antingen ingå ett avtal med dem, alternativt välja att gå på Publits samarbetsavtal med någon eller flera av tjänsterna. Med Publits basic-eller premiumavtal för digital distribution behöver du inte ha direktavtal med tjänsterna för att Publit ska ha möjlighet att administrera ditt förlag mot Storytel, Nextory och BookBeat. När avtal finns på plats kan du aktivera distributionen på ditt Publit-konto i kontoinställningarna.

Ljudböcker distribueras endast till digitala abonnemangstjänster och bibliotek. Det är inte möjligt med styckeförsäljning och därmed inte möjligt att sälja ljudböcker via webbshoppen. Kanaler som Publit distribuerar ljudböcker till:

 • Storytel
 • BookBeat
 • Nextory
 • Bookmate
 • Bibliotek via Overdrive

Observera:

 • För att du ska kunna distribuera ljudböcker till abonnemangstjänster via Publit behöver du ha färdiga ljudfiler.
 • Publit erbjuder inte någon ljudboksproduktion.
 • Ljudfilen ska vara i mp3-format, rekommenderad formatering är 128 kbps, mono.
 • Ljudfilen ska inte vara uppdelad i kapitel.

Hur mycket du tjänar på dina ljudböcker styrs av det avtal du har (eller ingår via Publit) med respektive abonnemangstjänst. Inom ramen för Publits distributionsavtal får du behålla 100 % av dina intäkter. Vi vet att kanalernas ersättningsmodeller inte är helt lätta att förstå innan man är insatt i hur det fungerar, du är alltid välkommen att bolla frågor om tjänsternas villkor och affärsmodeller med Publits kundsupport.

ISBN och EAN

Tilldela boken ett ISBN

ISBN är en standard för identifiering av tryckta medier. För att en utgåva ska kunna publiceras och säljas måste den ha ett ISBN. Vem som helst som driver förlagsverksamhet i Sverige kan utan kostnad få ut sin egen ISBN-serie från svenska ISBN-centralen på kungliga biblioteket.

Om du inte själv har ett ISBN kan du ta ett av Publit genom att kryssa i rutan ”Jag vill att Publit tilldelar ISBN”.

ISBN är en internationell standard. Att erhålla ISBN är kostnadsfritt i de skandinaviska länderna (utom i Danmark). Notera att i det fall du låter Publit tilldela ett ISBN, kan titeln (boken, eboken eller ljudboken) katalogiseras med Publit som utgivare i Kungliga Bibliotekets katalog, vilket bland annat kan påverka om du som förläggare har möjlighet att ansöka om litteraturstöd. Om du vill att ditt eget förlag står som utgivare så går det bra att ansöka om eget/egna ISBN hos ISBN Sverige på Kungliga biblioteket, vilket är kostnadsfritt.

Ett ISBN per utgåva

Det ISBN du anger måste vara unikt. Det är tekniskt möjligt att ange ett ISBN som har publicerats vid ett tidigare tillfälle hos annan distributör, men det leder ofta till problem vid inläsning hos återförsäljare då felaktig information visas. Finns ett ISBN redan publicerat via Publit är det inte möjligt att återanvända det. Ange därför alltid ett nytt ISBN för en ny utgåva hos Publit.

Både eböcker och ljudböcker räknas som egna utgåvor, de ska därför ha unika ISBN.

När en bok har publicerats i Publit blir ISBN låst och kan inte längre ändras.

EAN och ISBN i tryckfiler

Det finns inget krav på att boken ska ha en kolofonsida med tryckinformation, eftersom denna information kommer att ändras över tid. Vid varje trycktillfälle läggs en sida till med tryckår, tryckort, ISBN samt EAN-kod baserat på den metadata du fyllt i. Denna sida förekommer på bokens sista sida och kommer aldrig att debiteras dig som utgivare. Glöm inte att placera EAN på omslaget för annars finns det risk att böckerna försvinner i hanteringen hos återförsäljarna.

När du har tilldelat boken ett ISBN i Publit kommer en EAN-kod att skapas i formatet .svg. Denna kan du ladda ned och föra in på ditt omslag. Om du vill ha EAN-koden i ett annat format finns det flera olika tjänster för att skapa EAN-koder på internet som är gratis där du kan ladda ner koden i det format du önskar.

Om du upptäcker fel i dina tryckfiler efter att du har publicerat din bok är det inte längre möjligt att byta ut dina tryckfiler. I de fall du önskar uppdatera en utgåva behöver du publicera boken på nytt med ett unikt ISBN. Detta för att nya pliktexemplar skall kunna skickas till biblioteken.

Webbshoppen

Om webbshoppen

Skapa en webbshop och sälj dina böcker direkt till slutkonsument med Publit som agent. Kunder betalar med kontokortsköp via Dibs, vilket fungerar både inom och utanför Sverige.

Du kan skapa en eller flera shoppar och lägga till valfritt antal titlar i vilken shop du vill, till exempel bara böcker av en viss författare. Du kan dessutom ändra urvalet efter det att shoppen placerats på en hemsida eller motsvarande köpplats.

Du kan även ställa in olika språk för dina shoppar, välj mellan svenska, engelska eller tyska. Vill du sälja samma bok i en svensk, engelsk eller tysk shop måste du alltså skapa olika shoppar.

Installera på en hemsida

Webbshoppen består av en kort kodsträng som du klistrar in i ett HTML-dokument på din hemsida. När någon besöker hemsidan anropar kodsträngen Publit varpå shoppen läses in. Resultatet blir att du har en fullt fungerande nätbokhandel inbäddad på din hemsida.

När du uppdaterar inställningarna i en webshopp eller ändrar priset på en bok så uppdateras shoppen direkt. Även om du klistrat in din kod på flera olika hemsidor uppdateras webbshoppen automatiskt överallt.

Bästa sättet att få shoppen att smälta in på din sida är att bädda in koden. För att kunna göra det behöver du ha möjlighet att redigera innehållet på din hemsida, antingen via ett CMS (Content Management System), eller genom att ändra direkt i html-koden (koden bör bäddas in i ett block-nivå-element, förslagsvis i en div). Det går bra att ha flera shoppar på samma webbplats, men endast en per html-sida.

Installera på Facebook

Du kan sälja dina böcker via webbshoppen på Facebook. Facebook uppdaterar ständigt sin app så gränssnittet som visas i guiden stämmer inte helt överens med hur det ser ut idag. Det är dock fortfarande samma steg du ska ta dig igenom för att få upp webbshoppen på din Facebook-sida. Klicka här för att ladda ner guiden i pdf-format.

Installera köp-knapp

Med en minifierad shop får du frihet att presentera din bok eller dina böcker som du vill samtidigt som du erbjuder en enkel lösning för kunder att genomföra sitt köp. Skapa egna boksidor och lägg in en köp-knapp eller bädda in knappen i ett blogginlägg, du bestämmer!

Den minifierade webbshoppen är kopplad till en enda utgåva, därför är det inte möjligt för kunden att lägga till fler böcker till sin beställning. Vid ett klick på köp-knappen går kunden direkt vidare till betalning. Den minifierade shoppen innehåller inte någon metadata utöver pris och format, vill du presentera boken ytterligare bör du göra det på på den plats där du placerat den. För att kunna skapa en minifierad shop måste du först skapa en webbshopp som innehåller den bok som köp-knappen ska leda till. Webbshoppens ID skapas först när du har skapat en webbshop, du hittar ID-numret både i shoppens URL och i koden. Det ser ut såhär: https://widget.publit.com/min-shop_ID Och såhär:

<script type="text/javascript" src="https://widget.publit.com/publitwidget-3.0.js">
	{
	"id" : "ID"
	}
</script>

Koden för köp-knappen ser ut som följande:

<script type="text/javascript" src="https://widget.publit.com/publitwidget-3.0.js">
	{
	"id":"<WIDGET_ID>", "type":"button", "isbn":"<ISBN>"
	}
</script>

Ersätt WIDGET_ID med din webbshops ID och den specifika utgåvans ISBN. Kopiera sedan koden och klistra in den på din hemsida!

Köpvillkor

Välkommen till vår egen bokhandel. Här kan du tryggt handla böcker direkt av oss på förlaget. Den här bokhandeln driftas av vår agent Publit (org nr. 556758-3595). De sköter betalning och frakt medan vi fokuserar på böckerna. Genom att lägga en beställning här godkänner du Publits villkor.

PRISER

Alla priser anges exklusive frakt och i tillämpliga fall inklusive moms (notera att utpriset pga agent-modell kommer vara det samma oavsett vilken momssats som tillämpas). Fraktavgift beror på kollits vikt samt på leveransadress och redovisas vid utcheckningen (eventuella införsel- och tullavgifter vid beställningar till utlandet står konsumenten för). Svensk moms tillämpas för tryckta böcker sålda till konsument inom EU, medan momssatsen för eböcker kan variera inom EU beroende på konsumentens hemvist. Försäljning till företagskund med giltigt momsregistreringsnummer inom EU men utanför Sverige sker utan moms, liksom all försäljning till privat- eller företagskund utanför EU. Publit förbehåller sig rätten att retroaktivt fakturera för moms i det fall företagskund uppgett felaktigt momsregistreringsnummer.

BETALNING

Köp kan ske med kreditkort, swish och faktura. Kontokortstransaktioner hanteras av Nets. Läs om Nets villkor här.

BESTÄLLNING

Bindande köpeavtal uppkommer i och med lagd beställning. Kunden ansvarar för att bevaka sin epost för orderbekräftelse. Samtliga böcker tillverkas på beställning av dig som kund, i det utförande och de antal som du valt vid köptillfället. Enligt 11 § p 3, lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller därför ingen ångerrätt.

LEVERANS

Tryckta böcker produceras inom fem arbetsdagar och skickas sedan via post, vilket tar cirka två dagar till svenska adresser och upp till tio dagar vid internationella beställningar. Om kunden ej hämtar ut försändelse, eller om en försändelse kommer i retur på grund av att Publit fått en felaktig adress, står kunden för ursprunglig fraktkostnad och returfrakt. Publit meddelar kunden via e-post, önskar kunden att Publit skickar försändelsen på nytt debiteras kunden för ytterligare fraktkostnad. Vid retur från utlandet står kunden för alla fraktkostnader samt eventuella tull- och administrationsavgifter.

REKLAMATION

Om annan produkt levererats än vad som beställts, eller vid produktionsfel, ska kunden omgående kontakta Publit för reklamation. Felaktig produkt returneras fraktfritt förutsatt att Publits kundservice instruktioner följs. Uppstår tvist om huruvida varan är felaktig eller skadad kan denna hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Vid genomfört köp sparar Publit kundens personuppgifter och ansvarar för att dessa behandlas i enlighet med Publits Privacy Policy (not: lägg in hyperlänk)

COOKIES

Givet godkännande lagrar Publit cookies i konsumentens webbläsarminne, i syfte att skapa en bättre förståelse för användarens interaktion med Publits tjänster. Cookie-data kan komma att lagras på Googles servrar i USA och Google kan komma att överföra denna information till tredje part om Google är juridiskt skyldiga att göra så eller om sådan tredje part hanterar informationen å Googles vägnar. Google kommer inte att associera konsumentens IP-adress med andra Google-uppgifter. Observera att konsumenten trots godkännande av detta avtal har rätt att neka lagrande av cookies (genom inställningar i sin webbläsare). I detta fall kan Publit dock ej garantera att tjänsten i alla delar fortsätter fungera optimalt.

KONTAKT

Frågor och eventuella klagomål kan framföras till support@publit.se eller per post på följande postadress:

Publit Sweden AB
Kundtjänst
Box 4197
10264 Stockholm

TVIST

På detta avtal och villkor skall svensk lag tillämpas. Tvister med anledning av avtalet skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Reklamation

Retur & ångerrätt

Då böcker trycks vid olika tillfällen allt eftersom de säljs, kan Publit ej garantera att varje exemplar är identiskt. Du bör räkna med en felmarginal om plus minus en millimeter, då pappret kan förflytta sig något i maskinerna mellan trycktillfällen. Det finns även en felmarginal inom ISO-standarden, vilket innebär att det kan uppstå viss variation i färgåtergivningen mellan olika tryck

Samtliga böcker tillverkas på beställning av dig som kund, i det utförande och de antal som du valt vid köptillfället. Enligt paragraf 11.3 i lag 2005:59 (lagen om distansavtal) gäller därför ingen ångerrätt. Returer tas endast emot efter överenskommen reklamation.

Om paket ej hämtats ut från postombud, eller om fel/okänd leveransadress angivits, skickas paketet automatiskt tillbaka till oss 14 dagar efter att det levererades till postombudet.

I det fall böcker returnerats till Publit på grund av att du inte tagit emot försändelsen eller angivit fel/okänd adress kommer vi meddela dig. Om du inte återkommer till oss inom 14 dagar kasseras de returnerade böckerna och returfrakt debiteras. Om du önskar att vi levererar din beställning på nytt debiterar vi dig för returfrakt samt den nya fraktkostnaden som uppkommer.

Ärendetyper

Utebliven leverans

Om leverans av postombud uteblir måste du kontakta oss per mejl inom 14 arbetsdagar från och med orderdatum.

Transportskador

Kontrollera din leverans innan du kvitterar ut den hos ditt postombud. Skador som uppstått i samband med transport ska reklameras till postombudet direkt i samband med mottagande av skadat kolli. Om du accepterat leverans av skadat kolli är reklamation ej längre möjlig. Om leverans skett till mottagarens brevlåda och emballaget är skadat ska reklamation ske hos närmaste postombud.

Produktionsfel

Publit ansvarar inte för fel som orsakats av bristfälliga tryckfiler. Vid fall av grova produktionstekniska brister kan böcker reklameras till Publit inom 7 arbetsdagar från det att varan mottagits.

Så reklamerar du

Använd formuläret nedan för att kontakta oss i fall av reklamation. Ange ditt ordernummer, kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ärendet. Bifoga alltid bilder i fall av produktionsfel, defekten måste vara väl synlig på samtliga bilder. Förutsatt att reklamation godkänns kan du komma behöva skicka tillbaka de skadade böckerna till Publit. Vi ser över ditt ärende så fort som möjligt och kontaktar dig inom några dagar.

Bifoga Bild

Max 5 bilder och totalt 5MB (.jpg .jpeg .png)

Välj fil

Användaravtal

Användaravtal

OM AVTALET

Villkoren i detta avtal täcker all användning av Publit (Publit Sweden AB, org nr. 556758-3595) och träder i kraft i och med att du som användare godkänner villkoren genom att skapa ett konto. Ändringar i föreliggande avtal kommer annonseras via epost eller meddelande i applikationens gränssnitt. För användare som vill bygga integrationer mot Publits API:er finns möjlighet att teckna utökat serviceavtal som ger tillgång till teknisk vägledning samt särskild support. Kontakta Publit för villkor samt prisuppgift.

OM PUBLIT

Publit är en plattform för publicering och distribution av böcker, eböcker och ljudböcker tillgängliggjorda via återförsäljare, bibliotek, eller direkt till slutkund med Publit som agent. I inget fall gör Publit upphovsrättsligt anspråk på det tillgängliggjorda materialet, men har rätt att avpublicera material som misstänks bryta mot svensk lagstiftning.

OM ANVÄNDAREN

Användaren agerar antingen i egenskap av myndig privatperson, eller som behörig representant för det företag som är Publits juridiska motpart. Det åligger användaren att säkerställa innehav av förfoganderätt över publicerat material, att garantera att detta ej bryter mot svensk lagstiftning, samt att filer som görs tillgängliga via Publit är tekniskt och innehållsmässigt riktiga. Det är vidare användarens ansvar att underrätta sig om vilka marknader som nås via respektive återförsäljare. Användaren ansvarar för att angiven information såsom kontaktuppgifter, bankkontouppgifter etc. är korrekta och löpande hålls uppdaterade. Det är i alla lägen användarens ansvar att ange korrekt momssats vid fakturering. Användare som är företag måste inneha giltig F-skattsedel samt, om företaget är registrerat för moms, ett giltigt svenskt momsregistreringsnummer. Användare som är privatpersoner ansvarar själva för att betala sedvanlig inkomstskatt och egenavgifter. Användare som saknar F-skattsedel uppmanas nyttja faktureringsbolag med svenskt momsregistreringsnummer. I det fall Publit fakturerar Användaren tillämpas svensk moms. Användaren ansvarar vidare för all aktivitet som registreras på kontot under inloggning med användarens uppgifter.

1. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Publit ansvarar för att användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om Publits hantering av personuppgifter här.

2. HANTERING AV METADATA OCH FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK

Metadata associerad till publicerade böcker, så som exempelvis författarnamn, regleras av Lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) och räknas därmed ej som personuppgifter. Publit äger rätt att utifrån bokens innehåll skapa metadata i marknadsföringssyfte samt att exponera metadata mot återförsäljare och i andra sammanhang. Publit har vidare rätt att använda försäljningsdata i anonymiserad och aggregerad form.

3. COOKIES

Givet användarens godkännande lagrar Publit cookies i användarens webbläsarminne i syfte att skapa en bättre förståelse för användarens interaktion med Publits tjänster. Cookie-data kan komma att lagras på Googles servrar i USA och Google kan komma att överföra denna information till tredje part om Google är juridiskt skyldiga att göra så eller om sådan tredje part hanterar informationen å Googles vägnar. Google kommer inte att associera Publits användares IP-adress med andra Google-uppgifter. Observera att användaren trots godkännande av detta avtal har rätt att neka lagrande av cookies (genom inställningar i sin webbläsare). I detta fall kan Publit dock ej garantera att tjänsten i alla delar fortsätter fungera optimalt.

4. PUBLICERING

Publit åtar sig att tillgängliggöra användarens titlar genom att publicera artikeldata till av användaren valda kanaler, samt att ta bort artikeldata vid avpublicering av en titel. Publit ansvarar inte för fördröjning av publicering och avpublicering som beror på bristande rutiner hos återförsäljare, bibliotek eller aggregator och har inte heller något inflytande över vilka av användarens titlar en återförsäljare väljer att föra. I samband med publicering av tryckt bok ombesörjer Publit att leverera lagenliga pliktexemplar till nationalbibliotek. Användaren accepterar att produktionsfiler ej kan ändras efter att verk publicerats. Vid distribution till återförsäljare där användaren har direkt distributions/licensieringsavtal äger Publit rätt att agera som användarens ombud. Detta inkluderar rätten för Publit att nyttja användarens inloggningsuppgifter för överföring av filer och metadata till återförsäljaren, för åtkomst till användarens avräkningar, försäljnings- och konsumtionsrapporter, samt rätten att å användarens vägnar fakturera återförsäljaren. Publit förbinder sig att under inga omständigheter sprida information vidare som har att göra med användarens överenskommelse med återförsäljaren.

5. AVGIFTER

Publits distributionsavgift vid försäljning via återförsäljare är 10 procent av användarens nettointäkt. Vid försäljning via webbshoppen är Publits agentavgift 20 procent. Om användaren väljer att applicera Adobes kopieringsskydd vid distribution till återförsäljare och / eller webbshoppen, utgår en licensavgift om 2 kronor per transaktion. I annat fall appliceras Publits vattenmärkning på samtliga distribuerade eböcker, vilket är gratis. För tryckta böcker utgår ett produktionspris vilket varierar med bokens egenskaper.

6. BERÄKNINGSMODELLER

Vid försäljning till grossistpris beräknas avans genom att subtrahera produktionspris för (tryckta böcker), eventuell licensavgift för kopieringsskydd (för eböcker) och därefter Publits distributionsavgift. Vid försäljning och utlåning till utpris dras först tillämplig moms, sedan respektive återförsäljares kommissionsavgift och därefter i tillämpliga fall Publits agentavgift.

7. FÖRSÄLJNINGSMODELLER

Försäljning kan ske enligt följande modeller:

A)
Egna exemplar kan beställas både före och efter att en titel publicerats. Användaren debiteras då produktionskostnad plus moms och frakt.

B)
Användare som har direktavtal med aggregatortjänsten Bokinfo kan tillgängliggöra tryckta böcker till all svensk bokhandel. Publit ansvarar för att korrekt metadata skickas, medan användarens avtal med Bokinfo reglerar villkoren för i vilken mån och hur ofta metadata uppdateras och vidareförmedlas till anslutna handlare.

C)
Böcker och eböcker kan tillgängliggöras direkt till slutkund via webbshoppen, med Publit som agent. Publit sköter distribution, DRM, hosting av filer samt support och garanterar att metadata uppdateras till alla shoppar. D)
Vid försäljning av eböcker via försäljningskanaler som ej själva lagrar mediefiler sköter Publit DRM och lagring av filer medan återförsäljaren i fråga står för support mot konsument.

E)
Vid försäljning via Apple Books, där Apple står för hosting, DRM och support, utgår en kommisionsavgift om 30 procent av utpris.

F)
Användare som slutit direktavtal med återförsäljare där Publit angetts som distributör, ansvarar själv för att avtalets villkor efterlevs. Ersättning baseras då på villkoren i användarens avtal med respektive återförsäljare.

8. BIBLIOTEKSMODELL

Vid tillgängliggörande av ljud- och eböcker till bibliotek via OverDrive kan bibliotek låna ut en titel till ett obegränsat antal låntagare samtidigt, och betalar då samma pris för varje utlån. En kommissionsavgift utgår till Overdrive om 20 procent av priset.

9. PRISSÄTTNING OCH TILLGÄNGLIGHET

En produkt kan ges unika ordinarie priser för varje tillgänglig försäljningskanal. I de fall kanalen tillåter kan användaren även sätta ett tidsbegränsat avsteg från ordinarie pris, ett så kallat kampanjpris. Skulle kampanjpris under en bestämd tidsperiod understiga produktionspris bär användaren kostnad för försäljning där produktionspris överstiger intäkt. Detsamma gäller i det fall återförsäljare beviljats rabatt.

Om produktionspriser uppdateras förbehåller Publit sig rätten att höja eller sänka priser på produkter som säljs utan prispåslag så att dessa fortsätter vara tillgängliga till självkostnadspris. Övriga produkters försäljningspris kommer ej modifieras.

När nya återförsäljare blir tillgängliga och användaren sedan tidigare distribuerar verk till återförsäljare med samma modell, förbehåller Publit sig rätten att tillgängliggöra användarens verk i den nya kanalen i syfte att maximera kommersiell exponering. Varje utgåva kommer då ges samma pris i den nytillkomna kanalen som det högsta priset utgåvan har i en likvärdig befintlig kanal.

I det fall en ebok avpublicerats förbehåller sig Publit rätten att fortsätta hantera kopior av verket, via återförsäljare eller i egenskap av agent, till konsumenter som genomfört ett köp före avpubliceringen. I det fall Publit ej står för hosting kan utfasningsperioden variera från återförsäljare till återförsäljare, vilket kan innebära viss fördröjning från det att en utgåva avpublicerats till dess att den tas bort hos återförsäljare.

10. DIREKTFÖRSÄLJNING

Webbshoppen erbjuder användaren en plattform för direktförsäljning av böcker och eböcker. Publit agerar agent, vilket innebär ansvar för hosting, transaktioner, leverans till kund samt support. Publit ansvarar även för att ständigt utveckla shoppen och strävar efter att skapa en optimal användarupplevelse, men kan ej garantera full funktionalitet för slutkonsumenter med äldre webbläsare. Användaren kan utan avgift skapa fritt antal shoppar och ansvarar själv för att koden implementeras korrekt. Vid försäljning till utländska konsumenter via webbshoppen kan momssatsen komma att anpassas efter lokala omständigheter, vilket kan medföra viss variation i användarens avans.

11. FÖRSÄLJNINGSRAPPORTER, AVRÄKNINGAR OCH FAKTURERING

Publit tillhandahåller löpande försäljningsrapporter som uppdateras så snart återförsäljare registrerat en transaktion, vilket kan ske med viss fördröjning, samt avräkningar som stängs kvartalsvis och ej kan ändras. De löpande försäljningsrapporterna kan komma att justeras retroaktivt i det fall ordrar annulleras. Vid diskrepans mellan försäljningsrapport och avräkning skall avräkning äga företräde. Publit ansvarar ej för eventuella felaktigheter i inrapporterad försäljning som beror på återförsäljaren.

Senast 30 dagar efter kvartalsslut avräknas den avans eller eventuella skuld som ackumulerats. I det fall saldot är positivt och överstiger 500 kronor betalar Publit avansen på av användaren angivet konto. Underlag för avansutbetalning står att hitta under rubriken Avräkningar. Avansskuld som fortsätter understiga 50 kronor efter att ha ackumulerats under ett kalenderår avskrivs.

I det fall användaren angivit felaktigt momsregistreringsnummer eller inte angivit ett momsregistreringsnummer betalas avans ut exklusive moms. Om användaren ej fullföljt sina betalningsåtaganden äger Publit rätt att hålla inne belopp från försäljning som motsvarar fordran. Vid pågående rättslig tvist har Publit rätt att innehålla utbetalningar till dess att tvisten är löst. Publit äger vidare rätt att överlåta fakturor till tredje part.

12. BESTÄLLNINGAR, LEVERANS OCH REKLAMATION

Böcker skickas med speditör senast fem arbetsdagar efter lagd order men vid extrema toppar i verksamheten kan ytterligare tid behövas för bearbetning av beställningar. Då böcker trycks en och en vartefter de säljs kan viss variation förekomma mellan trycktillfällen med avseende på färgåtergivning och beskärning. Användaren kan ej avbryta eller ändra lagd beställning och samtycker till att Publit påbörjar produktion direkt vid mottagandet av order. I enlighet med distansavtalslagen paragraf om måttanpassade produkter har användaren ej ångerrätt. Vid grova produktionstekniska brister kan böcker reklameras till Publit inom sju dagar från det att varan mottagits. Vid eventuell utebliven leverans kan ordern reklameras inom 30 dagar från det att beställning lagts. Eventuella reklamationer skall göras via webbformulär på Publits hjälpsidor.

13. VILLKOR VID EBOKSKONVERTERING

Vid ebokskonvertering ansvarar användaren för att leverera ändamålsenligt underlag. Det är ej möjligt att byta ut eller lägga till material efter det att en konvertering påbörjats. Publit levererar normalt ett första utkast inom femton arbetsdagar från det att en konverteringsorder är lagd. Användaren har därefter trettio arbetsdagar på sig att återkomma med eventuell korrektur. Vid senare inskick av korrektur debiteras användaren för införande av ändringar. I de fall Publit anser att en konvertering bör räknas som komplex hålls ordern till dess användaren accepterat prisförslag.

14. TILLGÅNG TILL FILER OCH METADATA

Användaren har alltid rätt att ladda ner sina filer och metadata från Publit samt att välja bort kommersiell distribution från en publicerad titel. Publit förbehåller sig rätten att vid behov hantera och bearbeta användarens filer och metadata för att till exempel, men ej begränsat till, kopiera filer för backup; att generera miniatyrbilder av omslag för produktvisning. Publit förbehåller sig rätten att spara filer och metadata även i det fall användaren avslutar sitt konto.

15. KRYPTERING OCH VATTENMÄRKNING

Vid publicering till kanaler som själva lagrar eboksfiler står respektive återförsäljare för kryptering. För övriga kanaler gäller att eboksfiler lagras och servas till slutkund direkt från Publit. I detta fall står Publit för kryptering med DRM (Digital Rights Management) om användaren så valt, alternativt för vattenmärkning av eboksfilen.

16. SÄKERHET

Publit följer industristandard för säker hantering av användarens data och förbinder sig att ständigt arbeta för att upprätthålla en säker IT-miljö. Publit kan dock ej utställa några garantier mot att systemet kan bli attackerat, och friskriver sig från ansvar för eventuella skador som uppstår till följd av angrepp.

17. UPPSÄGNING AV KONTO

Avtalet gäller tillsvidare med en uppsägningstid om 90 dagar. Om användaren ej avaktiverat försäljning äger Publit rätt att ta bort publicerade titlar från samtliga försäljningskanaler. Av säkerhetsskäl kan titlar endast raderas manuellt från tjänsten. Om användare önskar att fullkomligt radera titlar i och med avslutande av konto kan detta utföras mot en avgift. I det fall tjänsten skulle upphöra åtar sig Publit att meddela användaren detta samt att avräkna aggregerad avans.

18. TVIST

Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska gälla om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut ska tillämpas på förfarandet. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

Utan hinder av ovan ska Publit dock alltid ha rätt att driva in betalning av förfallen fordran vid allmän domstol.

Integritetspolicy

Integritetspolicy och behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person som är i livet.

Vem ansvarar för dina Personuppgifter?

Publit Sweden AB AB, org.nr. 556758-3595 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina Personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling är förenlig med Dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Publit samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, lägger en beställning, registrerar dig för nyhetsbrev, eller i övrigt använder dig av våra tjänster.

Publit behandlar även Personuppgifter som samlats in från andra källor än från dig. Personuppgifterna kan komma från exempelvis Skatteverket.

Publit behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss eller inhämtas av oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter, personnummer, och bankuppgifter samt uppgifter lämnade vid användning av tjänster tillhandahållna av Publit (t.ex. via cookies, se punkt nedan).

Vilket ändamål har Publit med personuppgiftbehandlingen?

En användare är knuten till ett konto, och viss information krävs på både användar- och kontonivå för att det ska vara möjligt att publicera böcker. Publit förbehåller sig rätten att ändamålsenligt lagra och behandla dessa uppgifter i syfte att kunna fullgöra sina åtagande mot användaren. Dina Personuppgifter kan komma att behandlas av Publit för bland annat följande ändamål:

 • fullgöra våra åtaganden gentemot dig,
 • hantera och administrera beställningar,
 • använda för att kontakta dig,
 • använda som underlag vid fakturering och bokföring,
 • för statistik-och analysändamål.

Publit behandlar dina Personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig. Publit kan även behöva behandla dina Personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. Publit behandlar även Personuppgifter när det är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera exempelvis kundserviceärenden samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina Personuppgifter behandlas av Publit och Publits personuppgiftsbiträden. Vid försäljning via webbshoppen, där Publit representerar användaren i egenskap av agent, har användaren rätt att begära ut den data om slutkonsumenten som genereras. I och med en sådan hemställan accepterar användaren rollen som personuppgiftsansvarig för den utlämnande datan. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Publit rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Publit.

Hur länge behandlar Publit dina Personuppgifter?

I enlighet med gällande lagstiftning använder vi dina personuppgifter endast under så lång tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlats in eller för att iaktta tillämpliga rättsliga krav.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi har behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera Personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
 • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).
 • I det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Publit bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan, vänligen kontakta oss på:

info@publit.se
Publit Sweden AB
Box 4197
10264 Stockholm

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av Personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Publit arbetar ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina Personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt Dataskyddsförordningen.

Cookies

Givet användarens godkännande lagrar Publit cookies i användarens webbläsarminne i syfte att skapa en bättre förståelse för användarens interaktion med Publits tjänster. Cookie-data kan komma att lagras på Googles servrar i USA och Google kan komma att överföra denna information till tredje part om Google är juridiskt skyldiga att göra så eller om sådan tredje part hanterar informationen å Googles vägnar. Google kommer inte att associera Publits användares IP-adress med andra Google-uppgifter. Observera att användaren trots godkännande av detta avtal har rätt att neka lagrande av cookies (genom inställningar i sin webbläsare). I detta fall kan Publit dock ej garantera att tjänsten i alla delar fortsätter fungera optimalt.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina Personuppgifter eller om denna Integritetspolicy.

info@publit.se
Publit Sweden AB
Box 4197
10264 Stockholm

Få vårt nyhetsbrev

Skickar...

Tack, vi hörs!

Något gick fel...